POWRÓT

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA  - ROK SZK.  2012/2013 

GIMNAZJUM W ŚCINAWIE MAŁEJ

Lp.

Przedmiot

Klasa

Lata szkolne

Nr dopuszczenia

Tytuł programu

Autorzy

Uwagi

1.

Historia

I

2012/2015

G – 1/12

„Podróże w czasie” Program nauczania historii w gimnazjum w klasach I - III

T. Małkowski, J. Rześniowiecki

 

T. Małkowski, J. Rześniowiecki

 

 

II

2011/2014

ZSG – 1/09

Program nauczania historii w gimnazjum w klasach I - III

III

2010/2013

ZSG – 1/09

2.

Wiedza o społeczeństwie

II

2012/2014

ZSG – 5/09

Wiedza o społeczeństwie. Program nauczania dla gimnazjum

E. Dobrzycka, K. Makara

 

III

2010/2013

ZSG – 5/09

3.

Wychowanie do życia w rodzinie

I

2012/2015

G – 2/12

„Wychowując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klas I-III gimnazjum.

T. Król

 

II

2011/2014

ZSG – 1/11

III

2010/2013

ZSG – 1/11

4.

Muzyka

I

2012/2013

G – 3/12

Program nauczania muzyki w gimnazjum

T. Wójcik

 

 

5.

Matematyka

I

2012/2015

G – 4/12

„Matematyka z plusem.” Program nauczania matematyki dla trzeciego etapu edukacyjnego

M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

 

II

2011/2014

ZSG – 11/09

III

2010/2013

ZSG – 11/09

6.

Biologia

I

2012/2015

G – 5/12

Program nauczania biologii w gimnazjum „Puls życia”

A. Zdziennicka

 

II

2011/2014

ZSG – 2/11

III

2010/2013

ZSG – 2/11

7.

 

Zajęcia techniczne

II

2012/2013

G – 6/12

Program nauczania w gimnazjum. Zajęcia techniczne. Technika w praktyce. Zajęcia żywieniowe.

W. Czyżewski

 

III

2011/2012

G – 7/12

Program nauczania w gimnazjum. Zajęcia techniczne. Technika w praktyce. Zajęcia mechaniczno – motoryzacyjne.

E. Uliasz

 

8.

Informatyka

I

2012/2015

G – 8/12

Informatyka w ćwiczeniach. Program nauczania informatyki dla gimnazjum

B. Kwaśny, A. Szymczak, M. Wiłun

 

II

2011/2014

ZSG – 4/11

III

2010/2013

ZSG – 4/11

9.

Fizyka

 

I

2012/2015

G – 9/12

Świat fizyki. Program nauczania fizyki w gimnazjum.

 

 

 

B. Sagnowska

 

II

2011/2014

ZSG – 32/10

III

2010/2013

ZSG – 32/10

10.

Chemia

I

2012/2015

G – 10/12

Program nauczania chemii w gimnazjum

T. Kulawik, M. Litwin

 

II

2011/2014

ZSG – 19/09

III

2010/2013

ZSG – 19/09

11.

Geografia

I

2012/2015

G – 11/12

Program nauczania geografii dla Gimnazjum „Planeta Nowa”

E. Tuz, D. Szczypiński

 

II

2011/2014

ZSG – 22/09

 

III

2010/2013

ZSG – 22/09

 

12.

 

Język polski

I

2012/2015

G – 12/12

„Między nami” Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I-III gimnazjum)

A. Łuczak, E. Prylińska

 

 

II

2011/2014

ZSG – 5/11

III

2010/2013

ZSG – 23/09

Program nauczania. Język polski

M. Puischel

 

13.

Język niemiecki

I

2012/2015

G – 13/12/P

G – 14/12/K

Program nauczania języka niemieckiego dla klasach I - III gimnazjum – poziom podstawowy

 

Program nauczania języka niemieckiego dla klasach I - III gimnazjum – kurs kontynuacyjny

I. Nowicka, D. Wieruszewska

 

 

 

S.Rapaka

 

II

2011/2014

ZSG – 7/11/P

ZSG –6/11/K

III

2010/2013

ZSG-33/10/P

14.

Religia

I

2012/2015

G – 15/12

„Pójść za Jezusem Chrystusem”

 

„Wierzyć Chrystusowi”

M. Mendyk

 

Z. Marek

 

II

2011/2014

AZ – 3 - 01/1

III

2010/2013

AZ – 3 - 01/1

15.

Wychowanie fizyczne

I

2012/2015

G – 16/12

Program nauczania wychowania fizycznego w gimnazjum „Zdrowie, sprawność, ruch”

P. Wróblewski

 

II

2011/2014

ZSG – 34/10

III

2010/2013

ZSG – 34/10

16.

Zajęcia artystyczne kl. II-III

I

2012/2013

G – 17/12

Program zajęć artystycznych „Szkolna pracownia artystyczna”

Program zajęć artystycznych „Malarstwo i rzeźba”

B. Mikulik

 

M. Czuj

 

II

2012/2013

G – 18/12

III

2012/2013

G – 19/12

17.

 

J. angielski

I

2012/2015

G – 20/12/P

G – 21/12/K

Program nauczania języka angielskiego dla III etapu edukacyjnego – poziom III.0 ; poziom III.1

B. Tittenburii, E. Piotrowska

 

 

II

2011/2014

ZSG – 9/11/P

ZSG- 10/11/K

Program nauczania języka angielskiego,  gimnazjum – poziom podstawowy; poziom rozszerzony

 E. Lewandowska, B. Maciszewska

 

III

2010/2013

24/1/2009

Program nauczania języka angielskiego dla klas I – III  gimnazjum

 E. Lewandowska, B. Maciszewska

 

18.

Edukacja dla bezpieczeństwa

III

2012/2013

G – 22/12

Program nauczania przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”

M. Borowiecki

 

Szkolny zestaw programów nauczania został zatwierdzony Uchwałą Nr 1/2012/2013
przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu 28. 08. 2012 r. po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.

 

POWRÓT